wstecz 


W czerwcu 2005 r. delegaci na Zjazd Okręgu Mazowieckiego PZW wybrali nowe władze i organy Okręgu na najbliższą, 4-letnią kadencję. Teraz przyszła kolej na wybór kierownictwa Rady Rejonu Ostrołęckiego PZW.

W dniu 13 października 2005r w Ostrołęce odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie nowej Rady Kół Rejonu. Na podstawie uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW - obecnej Radzie przewodniczy Wice Prezes ZO Kolega Stanisław Pliszka.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na Z-cę Przewodniczącego wybrano Jana Kolosa z Koła Nr35 w Makowie Mazowieckim, a Sekretarzem Rady wybrano Ryszarda Jastrzębskiego z Koła Nr44 w Chorzelach.

Oprócz wyborów kierownictwa Rady tematem posiedzenia były założenia i propozycje do zasad wędkowania na wodach Zakładu Rybackiego Szczytno w 2006 roku. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne dot. sportu wyczynowego i Społecznej Straży Rybackiej.

Miłym akcentem pierwszego posiedzenia Rady było wręczenie dr Antoniemu Kustuszowi pamiątkowej tabliczki - jako podziękowanie za działalność w Okręgu Mazowieckim PZW oraz wręczenie pięciu Prezesom pamiątkowych pucharów i dyplomów za drużynowe zwycięstwo w Spławikowych Mistrzostwach Rejonu.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano na drugą połowę m-ca listopada.


Mazowiecki Jubileusz PZW

W bieżącym roku Polski Związek Wędkarski obchodzi 55-lecie swojego istnienia. Z tej okazji na wszystkich imprezach wędkarskich przewijają się elementy rocznicowe naszej organizacji. Wiele Kół i Okręgów uświetniły rocznicę 55-lecia PZW specjalnie zorganizowanymi spotkaniami.

10 września br. w Otwocku Wielkim odbyła się uroczystość 55-lecia Okręgu PZW w Warszawie, na którą zaproszono przedstawicieli Rejonu Ostrołęckiego w osobach: Stanisław Pliszka, Waldemar Borowy, Jan Kolos, Kazimierz Król, Antoni Świetlikowski, Antoni Kustusz, Andrzej Raszkiewicz oraz pracowników biura Rejonu: W. Waleszkiewicz, E. Filipowicz, W. Szczubełek i A. Jabłoński, jak również pracowników Zakładu Rybackiego w Janowie: Ryszard Lubowiedzki, Bożena Kulesza i Czesław Pieńkosz.

W uroczystościach brało udział wielu znakomitych gości, m.in: Wice Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Dyrektor RZGW W-wa, Z-ca Komendanta Stołecznego Policji, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Prezes Zarządu Głównego PZW oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Okręgów PZW.
Wystąpienie Prezesa ZO Kol. Andrzeja Kobzy - gospodarza spotkania skupiło się na krótkim przypomnieniu 55-letniej historii Okręgu oraz bieżących zadań i programu działania.
W czasie uroczystości 4 przedstawicieli naszego Rejonu zostało wyróżnionych odznaczeniami:

  • Waldemar Waleszkiewicz 
    - Złoty Krzyż Zasługi

  • Stanisław Pliszka 
    - Odznaka "Za zasługi dla rolnictwa"

  • Waldemar Borowy 
    - Złota Odznaka PZW

  • Jan Kolos - Medal "Za zasługi dla mazowieckiego wędkarstwa"

Wszyscy przedstawiciele Rejonu uczestniczący w uroczystości rocznicowej zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami 55-lecia Okręgu PZW.  

zobacz galerię zdjęć >>


II Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW


W dniu 12 czerwca 2005r (niedziela) obradował w Warszawie II Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW.

Zjazd podsumował działalność Okręgu w minionej kadencji, nakreślił program działania na lata 2005-2008 oraz dokonał wyboru Prezesa, członków Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Spale w dniach 20-22 października 2005r.

Zjazd wybrał Prezesa Zarządu w osobie Kol. Andrzeja Kobzy.

W Zjeździe uczestniczyło 18 delegatów z naszego Rejonu. W wyniku wyborów zjazdowych oraz ukonstytuowania się władz i organów Okręgu - nasi przedstawiciele piastują następujące funkcje:
- Stanisław Pliszka z Koła Nr 38 - Wice Prezes Zarządu
- Waldemar Lewandowski z Koła Nr 5 - Wice Prezes Zarządu
- Waldemar Borowy z Koła Nr 41 - Skarbnik Okręgu
- Jan Kolos z Koła Nr 35 - Członek zarządu
- Kazimierz Król z Koła Nr 41 - Wice Przewodn. Komisji Rewizyjnej
- Antoni Świetlikowski z Koła Nr 121 - Wice Prewodn. Sądu Koleżeńsk.

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:
* Stanisław Pliszka
* Waldemar Borowy
* Antoni Kustusz

natomiast zastępcą delegata wybrano Kazimierza Króla.

Biurem Rejonu Ostrołęckiego PZW kieruje Waldemar Waleszkiewicz (były Dyrektor Okręgu Ostrołęckiego PZW).


PRZYGOTOWANIA DO SEZONU


Okręg Mazowiecki PZW pomimo panującego jeszcze przedwiośnia już przygotowuje się do sezonu wędkarskiego. Widoczną oznaką tych przygotowań jest budowa dwóch pomostów wędkarskich na jeziorze brajnickim. Pomosty są na tyle duże, aby mogło na nich wędkować kilku wędkarzy jednocześnie. Te budowle wędkarskie poprawią atrakcyjność tego łowiska i zastąpią namiastki nieudolnych konstrukcji kładek tzw. samoróbek stawianych nielegalnie na tym jeziorze.
Całość budowy nadzoruje Rejon Ostrołęcki Okręgu Mazowieckiego PZW.
Brać wędkarska wierzy, że jest to tylko jedna z jaskółek przemian na tym łowisku, które może pomieścić jeszcze kilka takich pomostów.


Zawody podlodowe Okręgu Mazowieckiego PZW 2005


26 luty 2005 r.
RELACJA Z MISTRZOSTW PODLODOWYCH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO

W dniu 26 lutego o godzinie 6 rano zaczął się ruch na ośrodku wczasowym "Dolomity" położonym nad jeziorem Branickim.

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń 5-osobowych drużyn reprezentujących koła wędkarskie Okręgu Mazowieckiego PZW.

więcej >>


W dniu 16 lutego 2005 roku w sali konferencyjnej hotelu "Energetyk" w Ostrołęce odbyło się posiedzenie Rady Rejonu Ostrołęckiego PZW.

Tematem posiedzenie było zaopiniowanie budżetu Rejonu na 2005 rok z uwzględnieniem zarybienia, ochrony wód i sportu wędkarskiego oraz trwająca kampania sprawozdawczo-wyborcza.

Rada pozytywnie zaopiniowała budżet Rejonu zapewniający duże środki finansowe na ochronę wód i zarybienie jako dwa najważniejsze zadania stojące przed PZW. 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza jest w toku, a jej finałem będą obrady Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręgu Mazowieckiego, które odbędą się prawdopodobnie w dniu 12 czerwca br. w Warszawie z udziałem 18 delegatów z Rejonu Ostrołęckiego. 


powiększenie - kliknij !W dniu 3 grudnia 2004 roku w sali hotelu "Energetyk" w Ostrołęce odbyło się coroczne spotkanie Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z Prezesami Kół Rejonu Ostrołęckiego.

Obok wstępnej oceny roku 2004 oraz omówienia założeń na 2005 rok dyskutowano na temat zadań Polskiego Związku Wędkarskiego przed zbliżającą się kampanią sprawozdawco-wybrczą, a przede wszystkim nad sprawą udziału Okręgu PZW w przetargach o wody.

Udział w przetargach na dzierżawę wód to najważniejsze zadanie Związku w ostatnich kilkunastu latach. Chociaż nie ma jeszcze ostatecznych wyników przetargów, to z nieoficjalnych źródeł wynika, że Okręg Mazowiecki utrzyma, a nawet powiększy areał użytkowanych wód.

powiększenie - kliknij !

powiększenie - kliknij !

Byłby to niepodważalny sukces zapewniający wędkarzom dostęp do wielu atrakcyjnych wód oraz planowe i właściwe gospodarowanie na nich.
Ten niewątpliwy sukces (odpukać, bo jeszcze kropka nad "i" nie zapadła) - my ostrołęccy wędkarze powinniśmy w dużej mierze zawdzięczać, obok kilku znakomitych działaczy i pracowników Okręgu w Warszawie i naszemu przedstawicielowi - Kierownikowi Rejonu Ostrołęckiego Waldkowi Waleszkiewiczowi. 

powiększenie - kliknij !

Na zdjęciach:

- za stołem prezydialnym od lewej: Stanisław Pliszka Wiceprezes ds. Rejonów; Janusz Klenczon Z-ca Dyrektora Okręgu; Andrzej Kobza Prezes Zarządu ; Antoni Kustusz Przewodniczący Rady Rejonu

- przy pozostałych stolikach: Prezesi Kół PZW z Rejonu Ostrołęckiego oraz Kierownik W. Waleszkiewicz


W dniu 1 grudnia 2004 roku ekipa z Rejonu Ostrołęckiego PZW w składzie: Waldemar Waleszkiewicz i Antoni Jabłoński wspólnie z przedstawicielami Koła PZW Myszyniec, przy udziale ichtiologa Jerzego Budzichowskiego dokonała kolejnej wizytacji zbiornika wodnego w Wykrocie.

Zlustrowano wody zbiornika (52 ha), nabrzeże oraz przepławkę, która szczególnie w okresie wiosennym będzie spełniać ważą rolę w swobodnej migracji ryb udających się na tarło. 

Wszelkie sprawy dot. funkcjonowania zbiornika uzgadniane są na bieżąco z p. Bogdanem Glinką - Burmistrzem Myszyńca, z człowiekiem oddanym sprawie ochrony środowiska i właściwego zagospodarowania wód tego zbiornika - KURPIOWSKIEGO MORZA, jak określa Antoni Kustusz Przewodniczący Rady Rejonu.

powiększenie - kliknij !


W ochronie naszych wód, środowiska...


W dniu 26 listopada Rejon Ostrołęcki Polskiego Związku Wędkarskiego dokonał ostatecznego rozliczenia się z tegorocznej działalności z zakresu ochrony wód.

Strażnicy rybaccy i działacze PZW zlikwidowali fizycznie plon swojej 2-letniej działalności. Na ogień poszło prawie 200 szt. sieci kłusowniczych, 58 wędek porzuconych przez kłusowników w trakcie ucieczek i kilkadziesiąt różnego rodzaju pułapek na ryby i inne zwierzęta (wnyki na zwierzynę płową oraz pułapki na bobry, wydry i norki).

więcej >>Koło Wędkarskie PZW Nr 38 "NAREW" w Ostrołęce
Ostrołęka 07-410 ul. Chopina 4 (Sklep Wędkarski LIN)